Polityka prywatności

W trosce o naszych obecnych, jak i potencjalnych Klientów podejmujemy działania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym także przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
 
Jeśli jeszcze nie zawarłeś z nami umowy pośrednictwa, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: HOME & FLAT NIERUCHOMOŚCI JOANNA CZUBA z siedzibą w Łodzi, ul. Julianowska 1/376, 91-473 Łódź, NIP: 7252317527, REGON: 521547235.
 2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z administratorem w następujący sposób:
  1. telefonicznie – dzwoniąc pod nr tel.: +48 605 042 827;
  2. elektronicznie – wysyłając e-mail na adres: biuro@home-flat.pl,
  3. listownie – przesyłając korespondencję na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.
 3. W trakcie naszego pierwszego kontaktu poprosimy Cię o podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu i/lub adresu e-mail. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, który mówi, iż mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która chce z nami zawrzeć umowę. Po zawarciu umowy pośrednictwa zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora, tzn. naszym pracownikom, współpracownikom i agentom, którzy w celu realizacji swoich obowiązków muszą mieć do nich dostęp. Każda z wyżej wymienionych osób jest zobligowana do ochrony Twoich danych osobowych i nie będzie ich udostępniać osobom trzecim, o ile nie uzyska na to Twojej pisemnej zgody, bądź też nie będzie to wynikało z przepisów prawa.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do czasu zawarcia umowy pośrednictwa, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od końca roku, w którym dane nam przekazałeś.
 6. Twoje dane osobowe nie będą profilowane, ani też nie będą automatycznie przetwarzane.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza granice RP.
 8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak i również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź też innego właściwego organu.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa. W przypadku niepodania danych osobowych umowa pośrednictwa nie będzie mogła być zawarta.
 
Jeśli już jesteś naszym Klientem i w umowie pośrednictwa wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: HOME & FLAT NIERUCHOMOŚCI JOANNA CZUBA z siedzibą w Łodzi, ul. Julianowska 1/376, 91-473 Łódź NIP: 7252317527, REGON: 521547235.
 2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z administratorem w następujący sposób:
  1. telefonicznie – dzwoniąc pod nr tel.: +48 605 042 827;
  2. elektronicznie – wysyłając e-mail na adres: biuro@home-flat.pl,
  3. listownie – przesyłając korespondencję na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.
 3. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy, realizacji warunków umowy, prowadzenia działań marketingowych, a także wykonywania rozliczeń finansowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora, tzn. naszym pracownikom, współpracownikom i agentom, którzy w celu realizacji swoich obowiązków muszą mieć do nich dostęp, a także podmiotom, które współpracują z administratorem w celu wypełnienia warunków umowy tj.: kancelarie notarialne, kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego, pośrednicy finansowi i kredytowi, banki, kurierzy. Każda/y z wyżej wymienionych osób/podmiotów jest zobligowana/y do ochrony Twoich danych osobowych i nie będzie ich udostępniać osobom trzecim, o ile nie uzyska na to Twojej pisemnej zgody, bądź też nie będzie to wynikało z przepisów prawa.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania niniejszej umowy, jednakże nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś.
 6. Twoje dane osobowe nie będą profilowane, ani też nie będą automatycznie przetwarzane.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza granice RP.
 8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak i również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź też innego właściwego organu.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa.
 
Dla Kandydatów ubiegających się o pracę w Home & Flat Nieruchomości:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: HOME & FLAT NIERUCHOMOŚCI JOANNA CZUBA z siedzibą w Łodzi, ul. Julianowska 1/376, 91-473 Łódź, NIP: 7252317527, REGON: 521547235.
 2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z administratorem w następujący sposób:
  1. telefonicznie – dzwoniąc pod nr tel.: +48 605 042 827;
  2. elektronicznie – wysyłając e-mail na adres: biuro@home-flat.pl,
  3. listownie – przesyłając korespondencję na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.
 3. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora, tzn. naszym pracownikom, współpracownikom i agentom, którzy w celu realizacji swoich obowiązków muszą mieć do nich dostęp. Każda z wyżej wymienionych osób jest zobligowana do ochrony Twoich danych osobowych i nie będzie ich udostępniać osobom trzecim, o ile nie uzyska na to Twojej pisemnej zgody, bądź też nie będzie to wynikało z przepisów prawa.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres trwania danej rekrutacji, a w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą one przechowywane do momentu, kiedy nie cofniesz swojej zgody.
 6. Twoje dane osobowe nie będą profilowane, ani też nie będą automatycznie przetwarzane.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza granice RP.
 8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak i również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź też innego właściwego organu.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.